konferencje

I. Uczestnictwo w konferencjach naukowych

07.06.2024 - "Dostęp do Internetu i jego wykorzystanie w procesie samostanowienia osób z niepełnosprawnością intelektualną", Inkluzywne technologie cyfrowe - perspektywy, możliwości, ograniczenia, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, SSN PTS, Warszawa.
23-25.01.2024 - "Qualitative researchers in Poland as CAQDAS users. Example of an analysis using NVivo", 8th World Conference on Qualitative Research (Virtual Conference)
9.12.2023 - Od „freak shows” do antyableistycznej sztuki (neo)awangardy - sport osób z niepełnosprawnością w soczewce kultury masowej Kultura fizyczna a sztuka, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa.
25.06-1.07.2023 - "The impact of individuals with profound intellectual and multiple disabilities on peer relationships of non-disabled siblings", XX ISA World Congress of Sociology, University of Melbourne.
7-10.06.2023 - "Working on the identity of parents of children with intellectual disabilities in the context of managing disability stigma", 9th Ethnography and Qualitative Research International Conference, University of Trento, Trento.
10.05.2023 - "Niepełnosprawność i praca - wymiary, konteksty, perspektywy", V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, SSN PTS, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
25-27.01.2023 - "NVivo as a tool for supporting teamwork in the context of qualitative research conducted remotely - opportunities, limitations, and practical tips", 7th World Conference on Qualitative Research (Virtual Conference)
10.12.2022 - Sport osób z niepełnosprawnościami – pomiędzy liberalizemem a komunitarianizmem społecznym, Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalizm, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa.
14-17.09.2022 - "Perspektywy rodzeństwa i rodziców dotyczące przyszłej opieki nad członkiem rodziny z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną", XVIII Zjazd Socjologiczny, Warszawa
5.05.2022 - "Niepełnosprawność i edukacja", IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, SSN PTS, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
26-28.01.2022 - "Social Network Analysis and Its Applicability By Means of NVivo Software", 6rd World Conference on Qualitative Research (Virtual Conference)
11.12.2021 - "Stawanie się sportowcem przez osobę z niepełnosprawnością fizyczną – zarys problematyki z perspektywy socjologii interakcji", Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
Kultura fizyczna a instytucjonalizacja, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa.
21-23.06.2021 - "Difficult Research Topics on the Example of Research on Women Experiencing Stigma", Qualitative Analysis Conference, Bresica University College, Canada.
9-12.06.2021 - "Role of a Researcher’s Gender in Difficult Research Topics: Challenges and Dilemmas based on the Example of Research on Women Experiencing Stigma", 8th Ethnography and Qualitative Research Conference, Universita di Trento, Giugno, Italy.
20-22.01.2021 - "Discovering CAQDAS - what can be helpful for a novice user of computer aided qualitative data analysis software?", 5rd World Conference on Qualitative Research (Virtual Conference)
12.12.2020 - "Instytucjonalne uwarunkowania sportu osób z niepełnosprawnością ", Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
Kultura fizyczna a instytucjonalizacja, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa.
4.12.2020 - "Internet w służbie rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną", Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Wirtualizacja codzienności osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii, SSN PTS, AGH, Kraków.
13.12.2019 - "Zrozumieć niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy", Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS, ISNS Uniwersytet Warszawski, Biblioteka UW.
16-18.10.2019 - "Use of selected CAQDA software examples in a research projects based on the grounded theory methodology", 4rd World Conference on Qualitative Research, Lusofona University of Porto, Portugal.
11-13.09.2019 - "Życie układane czy życie poukładane? Sytuacja rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami", XVII Zjazd Socjologiczny , PTS, Uniwersytet Wrocławski
14.06.2019 - "Zagadnienia etyczne i problemy metodologiczne badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną", Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością, PTS Sekcja Socjologii Niepełnosprawności, Uniwersytet Łódzki
6.06.2019 - "Trajektoria cierpienia – rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną o przyszłości", Niecodzienna codzienność. Niepełnosprawność – choroba – starość doświadczana w rodzinie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
15.12.2018 - "Od rehabilitacji do sportu wyczynowego - budowanie etosu w sporcie osób z niepełnosprawnością", Kultura fizyczna a etos, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa
17-19.10.2018 - "The main features of NVivo software and the procedures of methodology of grounded theory. How to implement study based on the GT using the CAQDA?", 3rd World Conference on Qualitative Research, University of Lisbon, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.
28-30.06.2018 - "Etyczne, metodologiczne i techniczne aspekty badań prowadzonych wśród osób z niepełnosprawnością", VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, UJ, Kraków.
25.04.2018 - "Byliśmy jak z kosmosu" Rodzice z niepełnosprawnościami w Polsce, Zakłada Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.
09.12.2017 - "Uprawianie sportu źródłem przemian tożsamościowych osoby niepełnosprawnej fizycznie – zarys problematyki", Kultura fizyczna a osobowość, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa
14-15.09.2017 - "Diversity and inequalities versus integration and unification as categories existing in sport of disabled individuals", Getting to Know Diversity: Ethnographie und ihre Grenzen, Universität Tübingen
13-14.07.2017 - "Ethical aspects of dissemination and archiving qualitative data in Poland". International Conference on Qualitative Research, Universidade de Salamanca (USAL), Hiszpania
04-08.07.2017 - "The Influence of a Sports Activity on the Process of Identity Reconstruction and Social Rehabilitation of the People with Physical Disabilities", The VIIIth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction, Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry, Łódź, The European Society for the Study of Symbolic Interaction,Uniwersytet Łódzki
1-2.07.2017 - "Sport as a tool of self-acceptance and social integration of disabled people in Poland", International Conference on Social Identity and Sport (ICSIS), European Association of Social Psychology, Leuven
20-22.06.2017 - "Badania w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną – zagadnienia etyczne i problemy metodologiczne", VI Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
30.03-2.04.2017 - "Role of sport practiced by physically disabled individuals in the process of identity (re)construction". 14th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport. Sport Performance, Montenegrin Sports Academy, University of Montenegro
10.12.2016 -"Znaczenie rodziny i najbliższego otoczenia w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych przez sport", Kultura fizyczna a struktura społeczna, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa
14-17.09.2016 - "Z warsztatu badacza jakościowego – charakterystyka wykorzystania CAQDAS w analizie opartej na metodologii teorii ugruntowanej" XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, UG, Gdańsk
9-11.09.2016 - "Uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną w świetle wybranych uwarunkowań strukturalnych", VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie „Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki”, AWF w Warszawie, Biała Podlaska
12-13.07.2016 - Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Using the NVivo and Atlas.ti in the research projects based on the methodology of grounded theory (wspólnie z Izabelą Ślęzak), The Organizing Committee invites the community to submit proposals to the 1st International Symposium on Qualitative Research, Porto, Portugalia
27-29.06. 2016 - Role of sport in fight with social marginalization and exclusion of disabled individuals in Poland, Disability Sport: Why do we ‘dis’ people’s abilities?, Coventry University
16 -17.06.2016 - "Afrodyta bez nogi i Herkules na wózku – rzecz o niepełnosprawnych kobietach i niepełnosprawnych mężczyznach uprawiających sport, Socjologia ciała, UŁ, Łódź
09.06.2016 - "Rola WTZ w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością", Nowoczesne metody pracy w ośrodkach typu WTZ. WTZ jako ważne i skuteczne ogniowo o w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, Uniwersytet Warszawski, ISNS, Warszawa
19-21.05.2016 - (wspólnie z Izabelą Ślęzak) "Disabled individuals as clients of escort agencies", Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender, European Institute, Lodz, Poland
18-21.05.2016 - "Mariaż technologii z metodologią badań jakościowych – czyli jak realizować projekty badawcze z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego?", V Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, Słupsk-Ustka, Akademia Pomorska w Słupsku
12-13.05.2016 - "Sport jako forma spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną", Osoby z niepełnosprawnościami – edukacja, rehabilitacja, turystyka i rekreacja, Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Opole
18-19.04.2016 - "Wybrane instytucjonalne oraz prawno-administracyjne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce – zarys problematyki", XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością, Ustroń, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej
24.10.2015 - "Polityka dominacji i asymetria władzy w sporcie osób niepełnosprawnych", Kultura fizyczna a polityka, AWF w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
15-17.10.2015 - "Znacznie sportu uprawianego przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną w wymiarze indywidualnym i społecznym – implikacje dla współczesnej polityki społecznej", Innovations in social policy. ESPAnet Polska 2nd International Conference, Lodz, Poland
24-25.09.2015 - "Aktywizowanie przez sport jako sposób na inkluzję i integrację społeczną osób niepełnosprawnych" Gospodarka i Społeczeństwo, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Łódź
7-9.09.2015 - "Usytuowanie sportu w doświadczeniach osoby niepełnosprawnej – podejście narracyjno-biograficzne w badaniach procesu rehabilitacji społecznej." V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania”, Złoty Potok /k. Częstochowy
29-31.08.2015 - "Practical application of ATLAS.ti software in the realization of research based on grounded theory methodology" (wspólnie z Izabelą Ślęzak), ATLAS.ti User Conference: Qualitative Data Analysis And Beyond, Atlas.ti, Berlin
10-13.06.2015 - "Sport as a source of transformations in the life of a person with an acquired physical disability – an analysis of the process of reconstructing identity after the experience of permanent injury", Sport,Unity & Conflict. 12th European Association for Sociology of Sport Conference, European Association for Sociology of Sport, Dublin
27-30.05.2015 - "Rola sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne fizycznie w procesie ich społecznej emancypacji – analiza zjawiska z perspektywy przedstawicieli badanego środowiska", IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. UAM W Poznaniu
27-30.05.2015 - "Praktyczne zastosowanie oprogramowania CAQDA w badaniach jakościowych – zarys problematyki z perspektywy projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej", IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. UAM W Poznaniu
14-16.11.2014 - „W kierunku urzeczywistnienia idei integracji osób niepełnosprawnych - rola sportu w przeciwdziałaniu wykluczeniu i społecznej marginalizacji” – Kultura Wykluczenia? – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
6-7.11.2014 - „Wizerunek sportowca niepełnosprawnego w autodeskrypcji zamieszczanej na stronach i blogach internetowych” - I Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja. Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych - PTS, UŁ, UWr, Łódź
25.10.2014 - „Sport źródłem zmian w życiu człowieka niepełnosprawnego. Rozważania i refleksje na podstawie badań empirycznych” - Kultura fizyczna a zmiana społeczna, AWF w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
25-26.09.2014 - „Dylematy etyczne i problemy metodologiczne w badaniach jakościowych – rozważania na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób niepełnosprawnych.” Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych – Opole, Sekcja Antropologii Społecznej PTS
15-17.09.2014 - “Sport as a tool of self-acceptance and social integration of disabled people. Legal and institutional solutions in Poland” - Disability Sport: Changing lives, changing perceptions? At the TechnoCentre, Coventry University, UK
8-10.09.2014 - „CAQDAS – nowoczesne narzędzia wspomagania komputerowego w badań jakościowych” Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. Uniwersytet w Zielonej Górze
5-6.09.2014 - „Znaczenie uprawiania sportu w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”- IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie. „Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych” Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
16-18.06.2014 r. „Adaptacyjna i reintegracyjna funkcja sportu osób niepełnosprawnych fizycznie – znaczenie grup, organizacji i instytucji sportowych” - XXXII Konferencji Polityków Społecznych. Polityka społeczna w cyklu życia teoria-badania-praktyka. - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk
08-09.05.2014 - "Analiza wybranych psychospołecznych funkcji sportu osób niepełnosprawnych" - Polscy Niepełnosprawni - obywatele, konsumenci, pracownicy - AGH Kraków
01-03.05.2014 - "Computer aided analysis of qualitative data in research based on grounded theory methodology - deliberations on application of NVivo and Atlas.ti software in scientific research and didactic process" – CAQDAS Conference 2014: Past, Present & Future – 25 years of CAQDAS, University of Surrey, UK
5-6.12.2013 - InternationalConference "Sociological Qualitative Data As Testimonies of their Time and Documents of the Discipline", Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw
3.12.2013 - I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, KUL, Lublin
6-8.11.2013 - Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Jakość w Sporcie", UMK, Toruń-Bydgoszcz
21-23.10.2013 - Międzynarodowa konferencja "Nowy ład? Dynamika struktur współczesnych społeczeństw", UŁ, Ek-Soc, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Katedra Socjologii Ogólnej, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
11-14.09.2013 - XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Szczecin
10-12.06.2013 Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. IS UŁ, Łódź
18-19.04.2013 - "Społeczeństwo, edukacja, gospodarka. W stulecie urodzin Profesora Jana Szczepańskiego." IS UŁ Łódź
25-26.10.2012 - "Przyszłość technik badawczych w socjologii" IS UŁ, Sekcja Metodologii Badań Społecznych PTS
14-15.09.2012 - "Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Czego w naukach humanistycznych i społecznych szukają dziś młodzi badacze?. ISNS UW Warszawa
04-06.06.2012 Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą
15-17.06.2011 - "Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami". Łódź.
22.10.2010 - konferencja nt. Open Access w związku z Tygodniem Open Access; Prezentacja doświadczeń pisma online Przegląd Socjologii Jakościowej. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
8-11.09.2010 - XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Kraków.
19-21.10. 2009 – „Kultury, subkultury i społeczne światy w badaniach jakościowych”. Uniwersytet Szczeciński
9-10.06.2009 – "Fałszywy obraz rzeczywistości – źródła nieścisłości w badaniach społecznych: ujęcie interdyscyplinarne". Bielsko-Biała
20.11.2008 – "Oblicza Internetu Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne aspekty Internetu". Elbląg
15-17.09.2008 – European Sociological Association Qualitative Methods Research Network, 4-th Mid-term Conference "Teaching Qualitative Methods". Łódź
1-5.09. 2008 - 7th International Conference on Social Science Methodology organized by ISA RC 33, Naples, Italy
8-9.12.2007 – Pejzaże tożsamości. Perspektywa interdyscyplinarna. Zakopane, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Doktorantów UJ.
7-9.11.2007 – "Cisza, milczenie, wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji". Uniwersytet Wrocławski
13-15.09.2007 - XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Zielona Góra.
14-16.05.2007 – VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowoczesność - Ponowoczesność – Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej". KUL, Nałęczów.
3-5.04.2006 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych. Ponowoczesność i tożsamość" Instytut Socjologii i Psychologii US, Szczecin;
6-8.10.2005 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji", Łódź

II. Organizacja i współorganizacja konferencji, paneli oraz seminariów naukowych

7.06.2024 - Współorganizator VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Inkluzywne Technologie Cyfrowe – Perspektywy, Możliwości i Ograniczenia, PTS, Warszawa
16-18.05.2024 - współorganizator grupy tematycznej "Emerging Technologies Empowering Disability: A Paradigm Shift or Augmenting Perspectives?" podczas konferencji "Disability Studies in Eastern Europe: Reconfigurations", Jagiellonian University, Kraków, Poland
2024 - członek Rady Naukowej 8th World Conference on Qualitative Research, Universidade dos Açores, UAC, Portugalia.
10.05.2023 - Współorganizator Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Niepełnosprawność i praca - wymiary, konteksty, perspektywy", UŁ, Łódź
2023 - członek Rady Naukowej 7th World Conference on Qualitative Research, (Virtual Conference).
14-17.09.2022 - współorganizator grupy tematycznej "Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości", XVIII Zjazd Socjologiczny, Warszawa
5.05.2022 - Współorganizator Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Niepełnosprawność i edukacja", 5 maja 2022, UŁ, Łódź
2022 - członek Rady Naukowej 6th World Conference on Qualitative Research, (Virtual Conference).
2021 - członek Rady Naukowej 5rd World Conference on Qualitative Research, (Virtual Conference).
od 2021 - współorganizator cyklu seminariów naukowych pt. "„Niepełnosprawność w perspektywie społecznej - dyskusje, analizy, komentarze okiem badaczy, ekspertów oraz praktyków„ organizowanych w ramach Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS
17.09.2021 - współorganizator sesji pt. "Disability in the medical and social perspective" w ramach ESA RN 16 MID-TERM CONFERENCE "Health and health care in Europe: between inequalities and new opportunities", Kraków
10-11.06.2021 - członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Konferencji naukowej „Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka. Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością” oraz współorganizotor sesji plenarnej pt. "Doświadczenie niepełnosprawności w czasie pandemii", konferencja on-line, Wrocław
4.12.2020 - Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Wirtualizacja codzienności osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii", 4 grudnia 2020, AGH, Kraków
13.12.2019 - Współorganizator Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Zrozumieć niepełnosprawność - doświadczenia młodych badaczy", UW ISNS, Warszawa
14.06.2019 - Współorganizator Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością, Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
2019 - członek Rady Naukowej 4rd World Conference on Qualitative Research, Lusofona University of Porto, Portugal.
2019 - współorganizator grupy tematycznej podczas Zjazdu Socjologicznego, PTS, UWr
20-22.09.2017 - współorganizator, członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej "Politics and policy of sport", University of Łódź, Institute of Sociology and Medical University of Łódź, Department of Humanities
4-8.07.2017 - współorganizator, członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej 8th European Society for the Study of Symbolic Interaction (EU SSSI) pt. "Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry", Łódź
04-08.04.2017 - "Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry", Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.
14-17.09.2016 - współorganizator i współprowadzący grupę tematyczną nr 41 pt. Poza wykluczeniem i marginalizacją - aktywność osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia codziennego, XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Gdańsk
16-17.06.2016 - prowadzący grupę tematyczną "Dydaktyka socjologii ciała" podczas konferencji naukowej "Socjologia ciała", Uniwersytet Łódzki, Łódź
18-21.05.2016 - współorganizator grupy tematycznej pt. Nowe technologie, nowe możliwości, nowe wyzwania – wpływ technologii na proces projektowania i prowadzenia badań społecznych, podczas V Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, Słupsk-Ustka, Akademia Pomorska w Słupsku
17.02.2016 - współorganizator seminarium naukowego pt. "Socjologia sportu w Polsce. Wyzwania i perspektywy badawcze", Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
12.09.2013 - organizator grupy tematycznej pt. Wykorzystanie nowych technologii w projektowaniu i prowadzeniu badań jakościowych (XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Szczecin
10-12.06.2013 - sekretarz II Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.
10-12.06.2013 - prowadzący grupę tematyczną podczas II Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, Łódź, UŁ
15-17.06.2011 – sekretarz międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami", Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.
15-17.09.2008 – współorganizator międzynarodowej konferencji European Sociological Association Qualitative Methods Research Network, 4-th Mid-term Conference "Teaching Qualitative Methods", Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.
6-8.10.2005 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji", Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.