o mnieJestem socjologiem, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, pracownikiem naukowo-dydaktyczny zatrudnionym w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii UŁ.
Specjalizuję się w zagadnieniach z zakresu socjologii niepełnosprawności, socjologii jakościowej oraz komputerowej analizie danych jakościowych. Prowadzę badania poświęcone aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, w tym dotyczące sytuacji społeczno-kulturowej, strukturalnej, polityczno-prawnej i ekonomicznej tej kategorii osób i ich rodzin. Zajmuję się także badaniem podmiotów oraz instytucji wspomagających osoby z niepełnosprawnościami.
Od kilku lat moje działania w zakresie disability studies koncentrują się na trzech wiązkach naukowo-badawczych poświęconych: sytuacji rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową; problematyce samostanowienia i życiowej niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną; realizacji polityki dostępności w różnych obszarach życia społecznego, której beneficjentami są osoby z niepełnosprawnościami.
Moje publikacje naukowe poświęcone są w dużej mierze problematyce niepełnosprawności, pomocy społecznej, a także metodologii badań jakościowych.
Uczestniczę lub uczestniczyłem w kilku grantach i projektach badawczo-naukowych (jako kierownik, wykonawca oraz ekspert).
Jestem redaktorem prowadzącym Przeglądu Socjologii Jakościowej, a także przewodniczącym Sekcji Socjologii Niepełnosprawności działającej przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Biorę również aktywny udział w działaniach Centrum Studiów nad Niepełnosprawnością i Dostępnością Uniwersytetu Łódzkiego.
Współpracuję z badaczami reprezentującymi różne dyscypliny oraz ośrodki akademickie w kraju i za granicą, jak również przedstawicielami podmiotów publicznych oraz instytucji trzeciego sektora.
Za swoją działalność naukowo-badawczą uzyskałem kilkukrotnie nagrody, wyróżnienia oraz stypendia.
Moje główne zainteresowania badawcze to przede wszystkim studia nad niepełnosprawnością, socjologia jakościowa, metodologia teorii ugruntowanej, symboliczny interakcjonizm, wykorzystanie nowych technologii i komputerowego wspomagania w analizie danych jakościowych.
Prywatnie tata bliźniaków: Karolinki i Kubusia. Pasjonat gór, lasów i wszelkich otwartych przestrzeni, które przemierzam pieszo lub na rowerze.

W wolnym dostępie


Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba i in. (2023) "Niepełnosprawność i edukacja", Wydawnictwo UŁ, Łódź
pobierz


Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (red.) (2021) "Wirtualizacja życia codziennego osób z niepełnosprawnościami", Wydawnictwo UŁ, Łódź (pobierz)


Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (red.) (2021) "Zrozumieć niepełnosprawność. Problemy, badania, refleksje", Wydawnictwo UŁ, Łódź (pobierz)


Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Dorota Żuchowska-Skiba (red.) (2020) "Jak badać zjawisko niepełnosprawości. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością", Wydawnictwo UŁ, Łódź (pobierz)


Jakub Niedbalski (2014) "Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej. ", Wydawnictwo UŁ pobierz


Jakub Niedbalski (2013) "Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych", Wydawnictwo UŁ pobierz


Jakub Niedbalski (red.) (2014) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ pobierz


Jakub Niedbalski, Izabela Ślęzak (2020) Zastosowanie oprogramowania komputerowego w prowadzeniu badań jakościowych. Wybrane funkcje NVivo. Wydawnictwo UŁ pobierz