transfer wiedzy

I. Wygłoszone wykłady i odczyty oraz udział w panelach dyskusyjnych

19.06.2024 - reprezentowanie Przeglądu Socjologii Jakościowej w panelu poświęconym czasopismom naukowym na XI TSBJ, UŁ, Łódź
8.06.2021 - reprezentowanie czasopisma Przegląd Socjologii Jakościowej na IX TSBJ (z okazji 15-lecia PSJ)
14.12.2018 - udział w roli dyskutanta w spotkaniu poświęconym książce Marioli Racław pt. "Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze - między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna", Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Odział Warszawski
28.06.2018 - uczestnik panelu: Nowe metodologie, nowe technologie i innowacje w polu badań jakościowych, Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, UJ, Kraków
13.06.2018 - wygłoszenie wykładu pt. Wykorzystanie programu NVivo w badaniach jakościowych, PŁ, Łódź
16.05.2018 - wygłoszenie wykładu pt. Generalne zasady prowadzenia badań jakościowych w naukach o zarządzaniu, PŁ, Łódź
23.04.2018 - udział w prelekcji pt. W kierunku integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością, Centrum Innowacji Społecznych UŁ, Łódź
09.06.2016 - uczestnik panelu dyskusyjnego podczas konferencji "Nowoczesne WTZ", ISNS UW, Warszawa
13.11.2015 - uczestnik panelu dyskusyjnego z okazji 70-lecia socjologii łódzkiej: socjologia łódzka na przestrzeni dekad – refleksja nad przeszłością i współczesnością.
24.10.2015 - udział w odczycie w ramach w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym organizowanym z okazji jubileuszu 200. rocznicy urodzin św. Jana Bosko nt. Kultura fizyczna a polityka.
23.05.2015 - wygłoszenie wykładu na Walnym Zgromadzeniu PTS (jako laureat nagrody im. St. Ossowskiego za rok 2014). PAN, Warszawa.
24.10.2014 - wygłoszenie wykładu w ramach Łódzkiego Oddziału PTS. Uniwersytet Łódzki, Łódź

II. Przeprowadzone warsztaty i szkolenia

18.06.2024 - Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS’, XI TSBJ, UŁ, Łódź
11.12.2023 - Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS’, UMCS, Lublin
13.06.2023 - Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS. X TSBJ, Uniwersytet Pomorski w Słupsku
2.06.2023 - Metodologia badań społecznych w pracy naukowo-dydaktycznej - oprogramowanie do analizy danych jakościowych. cz. 2. UMK
29.05.2023 - Metodologia badań społecznych w pracy naukowo-dydaktycznej - oprogramowanie do analizy danych jakościowych. cz. 1. UMK
20.11.2022 - NVivo – przykład programu do komputerowej analizy danych jakościowych - Fundacja im. Znanieckiego, UAM, Poznań
19.11.2022 - Komputerowa analiza danych jakościowych. Podstawowe założenia i przykłady bezpłatnego oprogramowania - Fundacja im. Znanieckiego, UAM, Poznań
19.11.2021 - Komputerowa analiza danych jakościowych, cz. 2, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki
12.11.2021 - Komputerowa analiza danych jakościowych, cz. 1, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki
22.10.2021 - Wykorzystaniem programu NVivo w realizacji projektów badawczych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
15.10.2021 - Wykorzystaniem programu NVivo w realizacji projektów badawczych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
9-11.09.2021 - Analiza danych w teorii ugruntowanej 2, Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, UJ, Kraków
25.06.2021 - Wykorzystanie oprogramowania NVivo w realizacji projektów badawczych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
18.06.2021 - NVivo – przykład programu do komputerowej analizy danych jakościowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
10.06.2021 - Techniczne aspekty i praktyczne sposoby zastosowania bezpłatnego oprogramowania caqdas. IX TSBJ, Uniwersytet w Białymstoku
21.05.02021 - Warsztaty metodologiczne - wykorzystanie oprogramowania NVivo w badaniach jakościowych. UAM, Poznań
4-5.02-2021 - Metodyka badań jakościowych i komputerowa analiza danych z wykorzystaniem oprogramowania NVivo. AGH, Wydział Zarządzania, Kraków.
25.11.2020 - Warsztaty metodologiczne - wykorzystanie oprogramowania Atlas.ti w badaniach jakościowych. Uniwersytet Śląski w Katowicach
18.11.2020 - Warsztaty metodologiczne - wykorzystanie oprogramowania NVivo w badaniach jakościowych. Uniwersytet Śląski w Katowicach
24-27.09.2020 - Badania jakościowych z zastosowaniem analizy komputerowej. UMCS, Lublin.
21.08.2020 - Realizacja projektu badawczego z wykorzystaniem oprogramowania NVivo. ISNS, UW, Warszawa.
2-3.02.2020 - NVivo – przykład programu do komputerowej analizy danych jakościowych - Fundacja im. Znanieckiego, UAM, Poznań
1.02.2020 - Komputerowa analiza danych jakościowych. Podstawowe założenia i przykłady bezpłatnego oprogramowania - Fundacja im. Znanieckiego, UAM, Poznań
20-21.12.2019 - Analiza danych w teorii ugruntowanej, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
28-29.11.2019 - Realizacja projektów badawczych z wykorzystaniem oprogramowania NVivo, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
16-17.09.2019 - Komputerowa analiza danych jakościowych za pomocą programu NVivo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
4-5.07.2019 - Analiza danych w teorii ugruntowanej, Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, UJ, Kraków
10.05.2019 - NVivo – przykład programu do komputerowej analizy danych jakościowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
24.04.2019 - NVivo – przykład programu do komputerowej analizy danych jakościowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
25-27.06.2018 - Analiza danych w teorii ugruntowanej, Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, UJ, Kraków
26.11.2017 - Laboratorium Kompetencji Zawodowych - program przygotowania studentów wchodzących na rynek pracy - przeprowadzenie warsztatu pt. Komputerowo wspierana analiza danych jakościowych: idea i zastosowanie oprogramowania na wolnych licencjach, Poznań, organizator: UAM
18.11.2017 - Komputerowa analiza danych jakościowych - Fundacja im. Znanieckiego, UAM, Poznań
4.09.2017 - Metody badań jakościowych - Wydział Zarządzania UŁ
19.06.2017 - Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo, Wrocław, organizator: Uniwersytet Wrocławski ((w ramach VI Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych)
16.12.2016 - Wybrane zagadnienia z zakresu komputerowej analizy danych jakościowych - Totalizator Sportowy, Warszawa
3.12.2016 - Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych - zagadnienia podstawowe, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
30.11.2016 - NVivo – przykład programu do komputerowej analizy danych jakościowych - podstawowe zagadnienia - Politechnika Łódzka
19.11.2016 - Komputerowa analiza danych jakościowych - Fundacja im. Znanieckiego, UAM, Poznań
29.10.2016 - Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych - zagadnienia podstawowe, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
30.06.2016 - Komputerowa analiza danych jakościowych za pomocą programu NVivo - Wydział Zarządzania UŁ
24.06.2016 - Realizacja badań przy użyciu oprogramowania NVivo - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
18.05.2016 - Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo - Akademia Pomorska w Słupsku (w ramach V Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych)
1.04.2016 - Komputerowa analiza danych jakościowych - część 2 - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
18.03.2016 - Komputerowa analiza danych jakościowych - część 1 - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
12.02.2016 - NVivo – przykład programu do komputerowej analizy danych jakościowych - podstawowe zagadnienia - Wydział Zarządzania UŁ
3.12.2015 - Komputerowa analiza danych jakościowych w ramach II Seminarium metodologii badań w obrębie pedagogiki specjalnej. Ogród wieloparadygmatyczności. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii Nauk o Edukacji w Cieszynie , Cieszyn 2-3 grudnia 2015
20.11.2015 - Metodologia teorii ugruntowanej – perspektywa jakościowa w badaniach społecznych cz. II - Wydział Zarządzania UŁ
2.10.2015 - Metodologia teorii ugruntowanej – perspektywa jakościowa w badaniach społecznych cz. I- Wydział Zarządzania UŁ
25.06.2015 - Komputerowa analiza danych jakościowych z zastosowaniem programu NVivo - Wydział Zarządzania UŁ
30.05.2015 - Komputerowa analiza danych jakościowych - UAM w Poznaniu (w ramach IV Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych)
7.09.2014 - Komputerowa analiza danych jakościowych - Uniwersytet w Zielonej Górze (w ramach III Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych)
11-12.07.2013 - Komputerowa analiza danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania Atlas.ti - Uniwersytet Rzeszowski
8-9.06.2013 - Komputerowa analiza danych jakościowych. Zastosowanie wybranego bezpłatnego oprogramowania CAQDA, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Łódź (w ramach II Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych)
22.03-2013 - Zastosowanie programu NVivo w analizie danych jakościowych (warsztat prowadzony wspólnie z Maciejem Broszem IS UG), Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Łódź

Więcej informacji o warsztatach na stronie: caqdas.pl

III. Pozostałe formy promowania i rozpowszechniania wiedzy

od 2017 - ekspert w Serwisie Samorządowym: Nowy model. Zwiększają się zadania i zainteresowania pracowników socjalnych, Służba społeczna, Bariery aktywizacji
od 2016 - autor tekstów w ramach oficjalnego bloga Wydawnictwa UŁ poświęconego działalności popularno-naukowej Sukces paraolimpijczyków, Pokolenie nieudaczników?
2016 - prowadzący zajęcia dla licealistów w ramach projektu "Łódź Akademicka"
2016 - współuczestnik prac nad restrukturyzacją Instytutu Socjologii UŁ w zakresie nowych form oraz sposobów promowania osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych
2013 - 2017 - twórca i administrator strony poświęconej kierunkowi studiów Analityka Społeczna
od 2012 - uczestnik audycji radiowych w Radiu Łódź oraz Radiu "Żak" poświęconych problematyce niepełnosprawności
od 2012 - twórca i administrator strony internetowej poświęconej komputerowej analizie danych jakościowych www.caqdas.pl
2010 – 2014 - administrator Platformy Dyskusyjnej PSJ poświęconej socjologii jakościowej