Dydaktyka

Prowadzone przedmioty z podziałem na poszczególne kategorie tematyczne

I. Komputerowa analiza danych jakościowych
Realizacja projektu badawczego z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego analizę danych jakościowych
Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych jakościowych
Computer assisted data analysis techniques
Computer-assisted qualitative data analysis
Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych

II. Pomoc społeczna i praca socjalna
Wprowadzenie do pracy socjalnej
Teorie pracy socjalnej
Wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego
Nowe zarządzanie problemami społecznymi

III. Studia nad niepełnosprawnością
Disability in popular culture
Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie socjologicznej
Niepełnosprawność - wybrane zagadnienia
Oblicza niepełnosprawności
Socjologia sportu osób niepełnosprawnych
Sport osób niepełnosprawnych
Problematyka aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych
„W (nie)zdrowym ciele, zdrowy duch” – o aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

IV. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz socjologia organizacji i zarządzania
Projektowanie polityki personalnej
Projektowanie polityki personalnej organizacji
Zarządzanie potencjałem społecznym
Etnografia organizacji oraz diagnoza kultur organizacyjnych
Wartości organizacyjne
Kultura organizacyjna

V. Metody jakościowe
Metody badań jakościowych
Badania etnograficzne
Zarządzanie projektami badawczymi

VI. Pozostałe
Interakcje i działania społeczne
Konflikt społeczny
Creative Advertising
Współczesne problemy społeczne

Dodatkowe informacje i materiały do aktualnie prowadzonych zajęć znajdują się na platformie Moodle